Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka Adwokat Łódź

Kancelaria

Adwokat Monika Piech-Balicka – założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Aplikację adwokacką odbywała w latach 2000-2004. W roku 2004 zdała z wyróżnieniem egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Od roku 2006, niezmiennie do dziś, Kancelaria Adwokacka mecenas Moniki Piech-Balickiej ma swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17. 
 
Jako Kancelaria Adwokacka Monika Piech-Balicka Łódź działamy na rynku usług prawniczych od 2004 roku i stale rozwijamy nasze kompetencje. Jesteśmy zespołem doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Świadczymy pomoc i obsługę prawną dla osób fizycznych i firm w zakresie porad prawnych, doradztwa prawnego, reprezentowania przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi. Profesjonalnie zabezpieczamy interesy naszych klientów zapewniając pełne bezpieczeństwo powierzanych informacji. Dzięki doświadczeniu i znajomości prawa działamy szybko i skutecznie. 
 
Szybko reagujemy na bieżące problemy prawne klientów. Główny nacisk kładziemy na przewidywanie trudności i wypracowanie rozwiązań prawnych, które pozwolą uniknąć w przyszłości procesu sądowego. Wypracowanie korzystnego rozwiązania wymaga wnikliwego rozpoznania konkretnej sytuacji i uwzględnienie wielu przenikających się przepisów prawnych. Zawsze proponujemy najlepsze dla klienta rozwiązanie uwzględniające wszystkie aspekty prawne, podatkowe i ludzkie. Doradzamy skutecznie i bezpiecznie. 
 
Głównym obszarem usług adwokata jest Łódź oraz województwo łódzkie. Obsługujemy klientów z miejscowości Zgierz, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Skierniewice, Koło, Konin. Często pracujemy wyjazdowo dla klientów w Warszawie reprezentując ich przed sądami warszawskimi. Mając na uwadze dobro klienta i specyfikę spraw przyjmujemy do prowadzenia sprawy na terenie całego kraju.

 

Zakres usług prawnych Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej

 

Sprawy rozwodowe

Prowadzimy sprawy rozwodowe, rodzinne, piszemy pozwy o rozwód. Przygotowujemy i składamy w twoim imieniu pozew rozwodowy bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie oraz pozew o alimenty. Dochodzimy alimentów na dziecko i na rzecz małżonka. 

Rozważając decyzję o rozwodzie, zanim złożysz pozew o rozwód, skonsultuj się z adwokatem, który wyjaśni ci konsekwencje tej decyzji. Rozwód ma wpływ nie tylko na twoje życie, ale również twoje dzieci i bliskich. Podczas spotkania z adwokatem dowiesz się czym różni się rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie. Dowiesz się, jaki wpływ ma orzekanie o winie na przebieg sprawy rozwodowej oraz alimenty. Adwokat wyjaśni ci jak wygląda rozprawa rozwodowa, jakie dokumenty należy do niej przygotować oraz kogo trzeba będzie wezwać na świadka.

Pozew o alimenty 

Nieodłącznym elementem rozwodu jest żądanie alimentów. Były małżonek ma obowiązek łożenia na utrzymanie i edukację dzieci i musi płacić alimenty na dziecko. W sytuacji gdy rozwód spowoduje pogorszenie twojej sytuacji majątkowej, również ty możesz dochodzić alimentów od byłego małżonka na własne utrzymanie. Adwokat wyjaśni ci, kiedy eks-małżonek będzie musiał ci płacić alimenty oraz jaki wpływ na alimenty ma orzekanie o winie. Adwokat przygotuje cię i opowie jak wygląda sprawa o alimenty. Dowiesz się na jaką kwotę możesz liczyć i jak długo będziesz otrzymywać pieniądze. 

Władza rodzicielska

Wyrok orzekający rozwód musi zawierać rozstrzygnięcie kwestii władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz kontaktów z dziećmi. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom albo tylko matce lub ojcu. Możliwe jest też ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień, a także w uzasadnionych przypadkach, pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Sąd może też zakazać matce czy ojcu osobistych kontaktów z dzieckiem. Od adwokata lodz dowiesz się, że sytuacja materialna rodzica nie ma przesądzającego znaczenia. Najważniejsze jest dobro dziecka i rzeczywista więź emocjonalna dziecka z rodzicami.

Podział majątku

Podział majątku to naturalna konsekwencja ustania wspólności majątkowej po rozwodzie. Małżonkowie w trakcie trwania związku wypracowują wspólny dorobek, który po ustaniu związku trzeba podzielić. Podczas wizyty w kancelarii adwokackiej upewnisz się, które składniki są twoim majątkiem osobistym nie podlegającym podziałowi, a także dowiesz się kto zatrzyma mieszkanie po rozwodzie. Ponadto adwokat łódź wyjaśni ci jak podzielone będą udziały we wspólnej firmie. Podział majątku może być też konsekwencją ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że praktycznie wszystko co małzonkowie nabędą w czasie trwania małżeństwa staje się ich wspólną własnością. Nie zawsze taki układ jest korzystny. Aby uniknąć kłopotów związanych z odpowiedzialnością za długi drugiego małżonka lub gdy jeden z małżonków prowadzi firmę, warto rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej i zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej zwanej potocznie intercyzą. Intercyza może uchronić cię przed utratą majątku. Podpisując intercyzę możesz ustanowić rozdzielność majątkową, ograniczyć lub rozszerzyć wspólność majątkową. Adwokat doradzi ci, które rozwiązanie jest dla ciebie najkorzystniejsze.

Sprawy spadkowe

Mamy duże doświadczenie w sprawach o spadek. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, nieważność testamentu oraz wydziedziczenie.

Każdy ma prawo do swobodnego rozporządzania własnym majątkiem i dysponować nim wedle swojego uznania. Cały swój majątek lub jego część możesz przekazać komu chcesz. O kwestie majątkowe powinieneś jednak zadbać przed śmiercią. Pozostawienie nieuregulowanych kwestii majątkowych może powodować wiele trudności i doprowadzić do wieloletniego procesu sądowego. Może też rodzić niepotrzebne konflikty w rodzinie. Spadek można przekazać opierając się na przepisach ustawy bądź testamentem. Istnieją też inne możliwości np. darowizna czy zapis windykacyjny.

Testament

Najprostszą i najskuteczniejszą formą przekazania ostatniej woli dotyczącej dyspozycji majątkiem po śmierci jest sporządzenie testamentu. Aby testament był skuteczny, trzeba spełnić kilka warunków, które uniemożliwią jego podważenie lub unieważnienie. Testamentem możesz przekazać majątek lub jego część dowolnej osobie i wcale nie musi to być ktoś z rodziny. Testament można spisać samodzielnie, warto jednak jego treść skonsultować z adwokatem, który wyjaśni ci, jakie skutki prawne i podatkowe dla spadkobierców niesie za sobą twoja decyzja.

Dziedziczenie ustawowe

Jeśli nie masz zamiaru wykluczyć z dziedziczenia, któregoś ze swoich bliskich, nie ma potrzeby sporządzania testamentu. Jeśli chcesz, aby po twojej śmierci majątek przypadł najbliższej rodzinie, możesz zdać się na dziedziczenie na podstawie przepisów ustawy, która dokładnie określa krąg osób uprawnionych do dziedziczenia oraz udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. Zasady dziedziczenia są sztywne i nie stosuje się od nich odstępstw. Ustawa przewiduje też, co się stanie z majątkiem, gdy spadkodawca nie zostawi testamentu i nie ma osób bliskich mogących dziedziczyć.

Zachowek

Czy osoba pominięta w testamencie może liczyć na jakieś pieniądze po zmarłym?  Będąc w takiej sytuacji, skonsultuj się z prawnikiem, ponieważ może się okazać, że należy ci się zachowek. Adwokat Łódź wyjaśni ci, jak liczy się wysokość zachowku, a także kto musi go zapłacić. Zachowek ma chronić osoby najbliższe dla spadkodawcy przed krzywdzącym dla nich rozporządzeniem majątkiem uczynionym na rzecz osób trzecich lub dalszych spadkobierców. W sprawach o zachowek trzeba uwzględnić wiele okoliczności, właściwie wskazać podstawę do obliczenia zachowku, uwzględnić darowizny, zapisy oraz przestrzegać wymaganych terminów.

Jak nie odziedziczyć długów?

Dziedzicząc spadek, może się okazać, że oprócz mieszkania, pieniędzy czy samochodu, spadkodawca zostawił również długi. Musisz pamiętać, że dziedzicząc spadek, za długi po zmarłym odpowiadasz nie tylko odziedziczonym majątkiem, ale również swoim własnym. Odpowiedzialność za długi po zmarłym można ograniczyć poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wiąże się to jednak z dość skomplikowaną procedurą sporządzenia m.in. spisu inwentarza. Drugim rozwiązaniem jest odrzucenie spadku.

Wydziedziczenie

Aby kogoś wydziedziczyć trzeba mieć ku temu poważne powody i można to zrobić jedynie w testamencie. Wydziedziczyć można tylko w kilku sytuacjach, a przyczyna wydziedziczenia członka najbliższej rodziny musi być jednoznaczna. Osoba wydziedziczona traci prawo do spadku i zachowku. Może się zdarzyć, że wydziedziczony nie będzie się zgadzał z decyzją spadkodawcy. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek w tej sprawie do sądu, który zdecyduje czy zachowek się należy, czy jednak wydziedziczenie jest uzasadnione.

Stwierdzenie nabycia spadku

Aby móc dysponować odziedziczonym majątkiem, najpierw musisz uzyskać potwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić przed sądem lub u notariusza. Chcąc potwierdzić prawo do spadku należy wskazać wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych lub testamentowych i zgromadzić konieczne dokumenty. Jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia i ich udziałów w spadku, cała sprawa będzie trwać kilka tygodni, ale jeśli spadkobiercy będą się spierać o majątek i sprawa jest skomplikowana, może się ciągnąć nawet kilka lat.

Sprawy o odszkodowanie

Skutecznie uzyskujemy odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Od lat skutecznie bronimy interesów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którym towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty należnego odszkodowania lub je zaniżają.

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze od zgłoszenia szkody poprzez reprezentowanie klienta w sprawie sądowej, aż do uzyskania odszkodowania, które pokryje zaistniałą szkodę. Wszystkie sprawy prowadzone są przez doświadczonych prawników, z którymi Klient ma bezpośredni kontakt i może uzyskać wszelkie informacje na temat prowadzonej sprawy. Po zapoznaniu się z dokumentacją szkody informujemy klienta, jakie ma szanse na uzyskanie wyższego odszkodowania. Nasze wynagrodzenie zależne jest od wysokości wywalczonego odszkodowania.

Pomoc poszkodowanym w wypadkach

Jeśli poniosłeś szkodę w wypadku komunikacyjnym, w wyniku błędu lekarskiego, miałeś wypadek przy pracy, stałeś się ofiarą przestępstwa lub też zniszczono twoje mienie - możesz liczyć na odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Dzięki profesjonalnej pomocy kancelarii adwokackiej dowiesz się kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Adwokat pomoże ci ustalić sprawcę i wykazać wysokość szkody adekwatną do rozmiaru krzywdy. Powie ci, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby wykazać wysokość szkody. Tylko profesjonalne przygotowanie sprawy ogranicza czas potrzebny do uzyskania odszkodowania i pozwala uniknąć przegranej.

Porady prawne dla sprawców wypadków

Jeśli to ty jesteś sprawcą wypadku, pomożemy ci określić zakres twojej odpowiedzialności. Dzięki naszej pomocy dowiesz się jakie odszkodowanie będziesz musiał zapłacić, a w jakiej mierze szkodę pokryje ubezpieczyciel. Wykażemy też, jaka część żądania poszkodowanego jest wątpliwa i nie należy jej płacić. Po zapoznaniu się z dokumentami sprawy pomożemy ci uniknąć dodatkowych kosztów w przyszłości np. związanych z postępowaniem sądowym lub ewentualnymi odsetkami. Przeanalizujemy twoją sytuację i ustalimy czy podlegasz odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych w sprawach dotyczących codziennego życia. Pomagamy ustalić status prawny nieruchomości, redagujemy i opiniujemy umowy o pracę, wykonanie usługi, umowy kredytowe i wiele innych. Wskazujemy na ryzykowne dla klienta zapisy, których niewłaściwe zrozumienie może doprowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Wychodzimy z założenia, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Sugerujemy korzystanie z porad prawnych nawet w drobnych sprawach. Koszt porady prawnej będzie z pewnością niższy niż konsekwencje popełnionego błędu. Czasem wystarczy, że pominiesz kilka pozornie nieznaczących okoliczności, a przez to możesz stracić dorobek całego życia. Wystarczy, że zaufasz osobom, które same wpadły w problemy finansowe, podpiszesz niekorzystną umowę, skorzystasz z usług firmy pożyczkowej, niezbyt trafnie ocenisz swoje możliwości finansowe. Reagując z wyprzedzeniem, można uniknąć wielu problemów lub renegocjować warunki w celu zminimalizowania negatywnych konsekwencji.

Upadłość konsumencka

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i wpadłeś w sidła zadłużenia. Wziąłeś kredyt na mieszkanie, kupiłeś sprzęt rtv agd na raty, samochód, ktoś ze znajomych poprosił cię o podżyrowanie pożyczki, a następnie przesytał ją spłacać, zaciągnąłeś kilka chwilówek. Nagle, z różnych przyczyn pogorszyła się twoja sytuacja finansowa na tyle, że nie jesteś i nie będziesz w stanie spłacać wszystkich zobowiąń. Możesz wyjść z tych problemów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W konsekwencji postępowania upadłościowego możesz liczyć na całkowite oddłużenie lub twoje długi zostaną częściowo umorzone. Warto zasięgnąć porady, podczas której dowiesz się jaka jest twoja rzeczywista sytuacja prawna i finansowa i co z tym możesz zrobić. Przygotujemy dla ciebie wniosek o upadłość konsumencką wraz z dokumentami koniecznymi do ogłoszenia upadłości.

Doradztwo przy zakupie nieruchomości

Zakup czy budowa domu, kupno mieszkania lub działki, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obarczone są dużym ryzykiem. Wynika to głównie z wysokiej wartości, a także z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia problemów własnościowych, podatkowych, uzyskaniem warunków zabudowy, służebności czy możliwością wykorzystania zgodnie z wolą nabywcy np. pod działalność gospodarczą. W naszej kancelarii skonsultujesz treść aktu notarialnego, wyjaśnimy ci skomplikowaną treść księgi wieczystej, sprawdzimy status prawny nieruchomości i poprowadzimy sprawę eksmisyjną, zarówno jako pełnomocnik właściciela lokalu, jak i osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego.

Wynajem mieszkania

Jeśli zamierzasz wynająć komuś mieszkanie postaraj się zminimalizować ryzyko strat związanych z dewastacją lokalu lub zaległościami płatniczymi najemcy wobec ciebie i dostawców mediów. Zanim podpiszesz umowę najmu, dowiedz się więcej o najmie okazjonalnym, związanym z tym obowiązkiem zgłoszenia umowy do urzędu skarbowego czy możliwości eksmisji nieuczciwego najemcy. Właściwie zredagowana umowa będzie cię chronić przed nieuczciwym najemcą, a w razie potrzeby pozwoli ci szybko zareagować i usunąć lokatora bez potrzeby uczestnictwa w procesie sądowym.

Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości wielu przepisów prawnych i podatkowych. Jako zespół adwokatów i radców prawnych posiadamy odpowiednie przygotowanie i środki do świadczenia stałej obsługi prawnej przedsiębiorców lub doraźnej pomocy przy konkretnych problemach. Śledząc na bieżąco zmiany przepisów prawnych dotyczących twojej działalności pomagamy w bieżącym funkcjonowaniu firmy i oszczędzamy twój czas i pieniądze. Oferujemy doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, prawa pracy i prawa autorskiego. Redagujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy z klientami, kontrahentami i pracownikami.  Reprezentujemy przedsiębiorców przez urzędami i sądami, dochodzimy roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz prowadzimy skuteczną windykację należności na drodze prawnej.

Jak dotrzeć do Kancelarii Adwokackiej Adwokat Moniki Piech-Balickiej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Piech-Balickiej adres Łódź ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 lok. 2. Kancelaria zlokalizowana jest w centrum Łodzi. Kancelaria znajduje się w pobliżu dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Można do nas dotrzeć komunikacją miejską na przystanki w okolicach centrum Łodzi na ul. Narutowicza, na dworcu Łódź Fabryczna, Placu Dąbrowskiego i okolicach Teatru Wielkiego w Łodzi.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług prawnych świadczonych przez naszą Kancelarię oraz działem FAQ - najczęściej zadawane pytania. Znajdują się tu odpowiedzi na pytania, z którymi nasi prawnicy najczęściej spotykają się w swojej praktyce.

Zapraszam

adw. Monika Piech-Balicka