Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Jak postępować w razie zaistnienia wypadku drogowego


Postępowanie w razie zaistnienia wypadku drogowego

Pojęcie „ wypadek drogowy” w polskim ustawodawstwie występuje w wielu miejscach. W art. 44 ust. 1 ustawy „prawo o ruchu drogowym” obrazuje nam wypadek w najszerszym stopniu – jest nim zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego osoba poniosła śmierć lub doznała jakichkolwiek obrażeń ciała albo powstała szkoda w mieniu. To zagadnienie obejmuje wypadek drogowy:

  • o którym mowa w art. 177 § 1 i 2 k.k.
  • kwalifikowany jako wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. oraz określony w art. 93 k.w.
  • polegający na sprowadzeniu niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym określony w art. 174 k.k.

Natomiast w art. 44 ust. 2 ustawy „prawo o ruchu drogowym” chodzi o taki wypadek drogowy, którego następstwem są ciężkie skutki na osobie ( tj. śmierć, ciężki uszczerbek na zdrowiu), średnie (naruszające czynności narządu ciała lub powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni) lub lekkie obrażenia ciała ( poniżej 7 dni).

Kto jest obowiązany do określonego zachowania przy wypadku drogowym?

Wszelkie obowiązki przy zaistnieniu wypadku drogowego ciążą na uczestnikach wypadku drogowego, a przede wszystkim na kierującym pojazdem uczestniczącym w wypadku. Nie ma tu znaczenia kto spowodował wypadek. Podjąć czynności wymienione w art. 44 ust 1 omawianej ustawy obowiązany jest zarówno sprawca jak i pokrzywdzony.
Inne osoby określone w tym przepisie stanowią osoby znajdujące się w pojeździe lub na pojeździe, a także osoba znajdująca się poza takim pojazdem, a nawet poza drogą.
Świadek wypadku lub osoba przybyła na miejsce zdarzenia po jego zaistnieniu nie jest zobligowana do tych czynności co kierujący, ale pamiętajmy, że jej obowiązki mogą wynikać z innych przepisów np. art. 162 § 2 k.k., przewidującego karalność za przestępstwo nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.


Obowiązki w razie uczestniczenia w wypadku drogowym

  1. W każdym wypadku kierujący pojazdem, jest zobligowany zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli kierować nim do czasu całkowitego zatrzymania w taki sposób, by nie doprowadzić do kolejnego zderzenia. Jeżeli pojazd mimo zderzenia może się poruszać to należy go ustawić jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej. ( tego obowiązku nie ma omówiona wcześniej inna osoba)
  2. Kolejnym obowiązkiem ciążącym zarówno na kierującym, jak i na innych osobach jest przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, a przede wszystkim do sygnalizowania postoju pojazdu poprzez włączenie świateł awaryjnych i ustawienie w odpowiedniej odległości trójkąta ostrzegawczego.
  3. Kierujący i inna osoba są również obowiązani – na żądanie innej osoby uczestniczącej w wypadku – podać swoje dane personalne, jak i właściciela lub posiadacza pojazdu , dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC. W przypadku uczestnika pojazdu, który nie ma wiedzy na temat tych danych nie można się ich domagać (np. autostopowicz).
  4. Gdy skutki wypadku nie dotknęły osób, to należy niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca w wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. Pamiętajmy, że najpierw należy upewnić się czy nie ma zabitych ani rannych.

A co należy zrobić w przypadku, gdy jest osoba zabita lub ranna?

  1. W pierwszej kolejności należy udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku tzw. pierwsza pomoc przedlekarska oraz po tych czynnościach, bądź jak jest więcej osób do pomocy w trakcie należy wezwać pogotowie ratunkowe i policję. Ustawa nakazuje wezwać obie te służby. Pamiętajmy, że pomocy należy udzielić każdej ofierze wypadku – nawet gdy to ona spowodowała ten wypadek lub się do niego przyczyniła.
  2. Nie wolno podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku. Przede wszystkim nie można przemieszczać pojazdów lub przedmiotów, które się od nich oderwały ( np. zderzak) i nie zacierać śladów ( np. hamowania).
  3. Ostatnim obowiązkiem jest pozostanie na miejscu wypadku, co ma na celu zapewnienie udziału tych osób w czynnościach śledczych tj. oględzin. Ponadto umożliwi to ustalenie stanu psychofizycznego kierującego pojazdem, a zwłaszcza stwierdzenie jego trzeźwości. Można jedynie oddalić się, jeżeli jest to konieczne do wezwania służb, czyli pogotowia i policji, lecz należy niezwłocznie powrócić na to miejsce. W przeciwnym razie będzie to uznane za zbiegnięcie z miejsca wypadku.

Należy wykonywać wszystkie te czynności, aby uniknąć odpowiedzialności za określone wykroczenie, a niekiedy nawet za przestępstwo. W razie wątpliwości, jak zachować się podczas zdarzenia drogowego, najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie. W trakcie rozmowy telefoniczniej otrzymacie dokałdne wskazówki jak się zachować w danej sytuacji.

 

Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej