Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Alimenty dla małżonka


alimenty dla byłej żonyW toku sprawy rozwodowej małżonek może zgłosić żądanie przyznania nie tylko alimentów na dziecko, ale również alimentów na własne utrzymanie. Aby uzyskać alimenty od byłego małżonka, trzeba zgłosić taki wniosek na rozprawie w obecności drugiego małżonka lub pisemnie. O alimenty na własne utrzymanie można oczywiście wystąpić już po wyroku rozwodowym. Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami jest kontynuacją obowiązku wzajemnej pomocy, który postaje z chwilę ślubu. Prawo do alimentów na rzecz byłego małżonka unormowane są art. 60 § 1 k.r.o. Trzeba jednak zaznaczyć, że na zakres oraz okres trwania obowiązku alimentacyjnego wpływa rozkład winy za rozpad małżeństwa.

Prawo do alimentów przysługuje małżonkowi jedynie pod warunkiem, że małżonek żądający alimentów dla siebie nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Małżonek może żądać od męża czy żony dostarczneia środków na utrzymanie w zakresie odpowiadającym:

  • usprawiedliwionym potrzebom
  • możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka, który ma płacić alimenty.

Alimenty od małżonka, który nie został uznany za winnego lub wina była po stronie obojga małżonków

Warunkiem przyznania przez sąd alimentów jest to, by żądający alimentów małżonek, znajdował się w niedostatku. Dodatkowo jeśli małżonek, który płaci alimenty, nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, bo sąd rozwiązał małżeństwo bez orzekania o winie, to jego obowiązek alimentacyjny wobec drugiego małżonka wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. Tylko w szczególnych okolicznościach sąd na żądanie uprawnionego do alimentów może przedłużyć ten termin.

Alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa

Jeśli rozwód orzeczono z wyłącznej winy drugiego małżonka, a rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nie ma konieczności udowodnienia, że małżonek niewinny znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że na skutek rozwodu powstała dysproporcja między sytuacją materialną obojga małżonków. Ocena i możliwość przyznania alimentów należy do decyzji sądu. Bardzo ważną kwestią w tej sytuacji, jest to że nie ma czasowego ograniczenia trwania obowiąku alimentacyjnego. Obowiązek wypłacania alimentów wygaśnie dopiero z chwilą zawarcia przez pobierającego alimenty nowego małżeństwa.

Wysokość alimentów może zostać zmieniona, jeśli będzie to uzasadnione zmianą sytuacji materialnej jednego lub obojga byłych małżonków. Przykładowo, jeśli mąż płacący alimenty przejdzie na emeryturę lub jego zarobki znacznie spadną, sąd może obniżyć wysokość alimentów. Małżonek może się również domagać zwolnienia z konieczności płacenia alimentów, jeśli np. z biegiem lat sytuacja materialna obojga byłych małżonków stanie się porównywalna lub małżonek płacący alimenty znajdzie się w położeniu gorszym niż osoba pobierająca alimenty.

Ponowny ożenek lub założenie nowej rodziny przez osobę zobowiązaną do płacenia alimentów nie jest automatyczną przyczyną zwolnienia z alimentów, ale może to mieć wpływ na ich wysokość. 

 

Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej