Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Mediator Monika Piech-Balicka - uprawnienia i tytuł mediatora


Informujemy, że mec. Monika Piech-Balicka uzyskała uprawnienia i tytuł Mediatora potwierdzony Certyfikatem nr 275 wydanym przez Centrum Mediacyjne Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Uprawnienia mediatora nadane zostały na podstawie ukończonego szkolenia obejmującego program wiedzy i umiejętności nezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Regulacja dotycząca kwalifikacji mediatorów została wprowadzona na podstawie Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Listy stałych mediatorów prowadzone są przez prezesów sądów okręgowych. 

Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Ponadto kandydat na mediatora nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi mieć ukończone 26 lat, znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji.

Do wpisu na listę mediatorów konieczne jest przedstawienie dokumentów poświadczających te wymogi. Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów musi okazać zaświadczenie, że nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,  składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. W celu weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności mediator musi przedłożyć dokumenty potwierdzające profesjonalne przygotowanie, a więc certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu mediacji zgodny ze standardami Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. 


Komentarze