Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Pozew rozwodowy z orzekaniem o winie


Pozew rozwodowy z orzekaniem o winie - wzór PDF - plik do pobrania

 

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

 

Łódź, 10 kwietnia 2014 r.

Do Sądu Okręgowego w Łodzi
XII Wydział Cywilny

Powód: Jan Kowalski
PESEL: 12345612345
Zam. 90-248 Łódź
ul. P.O.W. 17/2

Pozwana: Maria Kowalska
PESEL: 12345612345
Zam. 90-248 Łódź
ul. Jaracza 43/20

 

Pozew o rozwód

Wnoszę o:

  1. rozwiązanie małżeństwa powoda Jana Kowalskiego z pozwaną Marią Kowalską, które zostało zawarte 10 czerwca 1999 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi nr aktu małżeństwa III/502/1999, przez rozwód z wyłącznej winy pozwanej
  2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych 

Ponadto wnoszę o:

dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:
a) Anny Nowak, zam. 90-248 Łódź, ul. P.O.W. 17/20
b) Tomasza Wiśniewskiego, zam. 90-248 Łódź, ul. Jaracza 43/1

na okoliczność zdrady małżeńskiej pozwanej, winy za rozkład pożycia

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi 10 czerwca 1999 r.
Dowód: akt małżeństwa

Z małżeństwa nie urodziły się dzieci. Wkrótce po ślubie powód wyjechał na 2 lata do pracy w Wielkiej Brytanii. Zarobione w tym czasie pieniądze przysyłał do Polski na wspólne konto małżonków w banku. Po powrocie do kraju okazało się, że pozwana mieszkała z konkubentem Tomaszem Wiśniewskim. Podczas pobytu powoda za granicą pozwana nie pracowała, prowadziła wystawny tryb życia, często wyjeżdżała z konkubentem Tomaszem Wiśniewskim do miejscowości wypoczynkowych. Finansowała te wyjazdy.
Dowód:
1) zeznania świadka Anny Nowak
2) rachunek za pobyt w hotelu
3) wyciąg z konta bankowego

Z powodu zdrady małżeńskiej, wystawnego trybu życia pozwanej i nadużywania przez nią alkoholu doszło do całkowitego zerwania wszelkich więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych, które łączyły małżonków. Utwierdziło to powoda w przekonaniu, że nie ma żadnych szans na utrzymanie jego małżeństwa z pozwaną. W tej sytuacji wniosek powoda o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy pozwanej jest uzasadniony.
Dowód: przesłuchanie stron

 

Jan Kowalski
(własnoręczny podpis powoda)


Załączniki:

  1. zupełny odpis aktu małżeństwa
  2. wyciąg z banku
  3. kopia rachunku
  4. odpis pozwu i załączników

 

 

 
Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej