Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Pozew o rozwód bez orzekania o winie


Pozew o rozwód bez orzekania o winie - wzór PDF - plik do pobrania

 

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

 

Łódź, 10 kwietnia 2014 r.

Do Sądu Okręgowego w Łodzi

XII Wydział Cywilny

Powódka: Maria Kowalska
PESEL: 12345612345
Zam. 90-248 Łódź
ul. Jaracza 43/20

Pozwany: Jan Kowalski
PESEL: 12345612345
Zam. 90-248 Łódź
ul. P.O.W. 17/2

 

Pozew o rozwód

Wnoszę o:

  1. rozwiązanie małżeństwa powódki Marii Kowalskiej z pozwanym Janem Kowalskim, które zostało zawarte 10 czerwca 1999 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łodzi nr aktu małżeństwa III/502/1999, przez rozwód bez orzekania o winie
  2. powierzenie powódce Marii Kowalskiej wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron, synem Pawłem Kowalskim, urodzonym 14 kwietnia 2002 r. w Łodzi i ustalenie, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zamieszkania matki
  3. zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania syna w wysokości 600 (słownie: sześćset) złotych miesięcznie
  4. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, według norm przepisanych

Ponadto wnoszę o:

dopuszczenie dowodu z zeznań świadka: Anny Nowak, zam. 90-248 Łódź, ul. P.O.W. 17/20

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi 10 czerwca 1999 r.
Dowód: akt małżeństwa

Z małżeństwa tego urodził się 14 kwietnia 2002 r. syn Paweł
Dowód: akt urodzenia

Małżeństwo zostało zawarte po 2-letniej znajomości, początkowo było udane, ale wkrótce zaczęło się psuć. Różnica charakterów i zainteresowań w coraz większym stopniu dzieliły małżonków. Następowały krótsze i dłuższe okresy rozstań. Sytuacji nie poprawiło urodzenie syna, a nawet sytuacja między małżonkami wówczas jeszcze pogorszyła się. Doszło ostatecznie do całkowitego zerwania wszelkich więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych, które łączyły małżonków.
Lata poprzedzające decyzję o rozwodzie potwierdziły powódkę w przekonaniu, że nie ma żadnych szans na utrzymanie jej małżeństwa z pozwanym. W dodatku utrzymanie małżeństwa nie leży w interesie dziecka, ponieważ pozwany nie zajmuje się jego wychowaniem.
Dowód:
1)    Zeznania świadka Anny Nowak
2)    Przesłuchanie stron

Powódka pracuje w Biurze Podróży w Łodzi i zarabia około 1900 zł miesięcznie
Dowód: zaświadczenie o zarobkach

Pozwany zatrudniony jest jako handlowiec w przedsiębiorstwie „Firma” w Łodzi i zarabia około 3500 zł miesięcznie
Dowód: zaświadczenie o zarobkach

Strony poza synem nie mają nikogo na utrzymaniu. Nie posiadają też żadnego majątku. Koszty utrzymania małoletniego to kwota 1000zł. Biorąc pod uwagę zarobki obu stron, zasadnym jest aby pozwany łożył na utrzymanie syna alimenty w kwocie 600 zł miesięcznie.

Skoro pozwany nie interesuje się dzieckiem i jego kontakty z nim są sporadyczne, to wniosek o powierzenie powódce dziecka jest w pełni uzasadniony.

Maria Kowalska
(własnoręczny podpis powódki)


Załączniki:

  1. Odpis zupełny aktu małżeństwa
  2. Akt urodzenia syna
  3. Zaświadczenia o zarobkach powódki i pozwanego
  4. Odpis pozwu i załączników

 

 

 
Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej