Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Zmiana przepisów drogowych 2015


 

Od 18 maja zaczęły obowiązywać surowsze przepisy dotyczące ruchu drogowego i kierowców. Kilka dni wcześniej zaczęły obowiązywać nowe przepisy o przewożeniu dzieci w samochodach. Najważniejsze zmiany to:

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h

Jeśli kierowca zostanie złapany na przekroczeniu dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, kontrolujący policjant zabierze mu prawo jazdy na 3 miesiące bezpośrednio na miejscu zatrzymania. Jeżeli osoba taka pomimo tymczasowego braku uprawnień, będzie prowadzić pojazd, 3 miesięczny okres będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść za kierownicę, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie zdać ponownie egzamin na prawo jazdy.

zmiana przepisów o ruchu drogowym maj 2015

Utrata prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów

Tutaj podobnie, za przekroczenie liczby osób przewożonych w pojeździe, również będzie zabrane prawo jazdy na okres 3 miesięcy , decyduje liczba miejsc w pojeździe określona w dowodzie rejestracyjnym.

Wydłużenie okresu zakazu prowadzenie pojazdów dla pijanych kierowców

Nowe przepisy zaostrzają kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodują wypadek drogowy. W myśl tych przepisów wydłużony został z 10 do 15 lat okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów. Minimalną karą będą 3 lata.

Wysokie kary finansowe za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Wobec osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości będą stosowane wysokime kary finansowe. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obowiązkowo stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zł., dla recydywistów.

Jeśli kierowca pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek drogowy nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Kierowanie bez uprawnień

Do tej pory prowadzenie pojazdu pomimo zatrzymanego prawa jazdy było to wykroczeniem. Od 18 maja jest przestępstwem. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat.

Blokady alkoholowe w pojazdach tzw. alkolock

Nowe przepisy przewidują także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność zamontowania w pojeździe blokady alkoholowej tzw. alkolocka. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała się poddać badaniu trzeźwości. Takie urządzenie będzie poddawane co rok kalibracji, a pojazd będzie musiał przechodzić dodatkowe badania techniczne na okoliczność posiadania alkolocka.

Zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców

Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w stanie po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela

Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc osoba, która go nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od obowiązku usunięcia pojazdu w sytuacji, gdy pojazd będzie mogła prowadzić inna osoba posiadająca uprawnienia i znajdująca się w pojeździe.


Komentarze

  • Badania opinii społecznej zlecone przez MSW pokazują jednoznacznie, że większość Polaków popiera natychmiastowe odbieranie kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów. W sondażu przygotowanym na zlecenie MSW respondenci ocenili liczbę przeprowadzanych przez Policję kontroli trzeźwości. W 2014 roku policjanci przeprowadzili 15,4 mln kontroli - prawie 2 razy więcej niż w 2013 roku. W ocenie 46 proc. respondentów kontrole trzeźwości kierowców i tak są przeprowadzane za rzadko. Tylko 7 proc. pytanych miało odwrotną opinię, deklarując, że odbywają się one za często. Polacy mają też bardzo zdecydowane zdanie na temat karania nietrzeźwych kierowców. Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Zdania respondentów były natomiast podzielone w sprawie propozycji MSW dotyczącej obierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób. W tym przypadku zaostrzenie przepisów miało prawie tyle samo zwolenników (49 proc.), co przeciwników (47 proc.). Polacy zapytani o opinie w sprawie obierania kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów nieco częściej opowiadali się za (53 proc.), niż przeciw (44 proc.) takiej sankcji.

    kancelaria Dodano: 21.05.2015