Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Zasady pisania testamentu


Jakie wymogi musi spełniać testament pisany własnoręcznie?

Zasady pisania testamentu

Najważniejsze jest, aby ostatnią wolę spisać własnoręcznie! Nie wolno napisać testamentu na komputerze lub maszynie, nie można też napisać jej w mailu. Testament własnoręcznie napisany w całości nie budzi wątpliwości ze względu na jego autentyczność. Nie da się lub jest to bardzo trudne, sfałszować całe pismo. Z tych samych powodów nie można tylko podpisać testament, a resztę napisać na komputerze. Takie rozwiązanie nie wchodzi w grę i powoduje nieważność testamentu - ostatniej woli, a co za tym idzie może skutkować zastosowaniem reguł dziedziczenia ustawowego, tak jak w sytuacji niepozostawienia ostatniej woli.

Testament musi być opatrzony datą jego sporządzenia i podpisem. Data ma tutaj bardzo duże znaczenie dla ewentualnego zweryfikowania w przyszłości zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu lub stwierdzenia relacji pomiędzy np. kilkoma pozostawionymi testamentami.
Brak daty nie musi skutkować nieważnością, ale jeśli chodzi o własnoręczne napisanie i podpisanie testamentu, owszem. Brak spełnienia tych warunków spowoduje nieważność testamentu!


 Zasady pisania testamentu

Chcąc napisać testament warto dostosować się do kilku wskazówek wynikających z praktyki sądowej. Stosowanie się do tych zasad zapewni ważność testamentu i uniemożliwi jego podważenie.

Kwestią podstawową jest to, żeby z testamentu jednoznacznie wynikało, iż jest to testament / ostatnia wola. Najłatwiej jest po prostu zatytułować go:

"Testament", "Moja ostatnia wola", "Testament Jana Kowalskiego" itp.

Następnie należy napisać: 

"Ja niżej podpisany Jan Kowalski oświadczam, że do spadku po mnie powołuję następujące osoby: Stefan Kowalski syn Jana i Cecylii, Janina Kowalska córka Jana i Cecylii, Zofia Nowak z domu Kowalska córka Jana i Cecylii itd.

Tutaj należy wymienić osoby, pomiędzy które chcemy podzielić majątek. Żeby uniknąć wątpliwości najlepiej dokładnie podać nazwisko, imiona, imiona rodziców.

Testament należy napisać czytelnym pismem odręcznym. Podczas pisania można skreślać wyrazy lub części zdań, ale należy potwierdzić własnoręczność tych zmian poprzez opatrzenie ich datą i podpisem. Z czasem można też wprowadzać zmiany w testamencie i dopisywać inne postanowienia. Takie zmiany traktowane są, jako nowy testament i należy je również opatrzyć datą i czytelnym podpisem zwierającym imię i nazwisko.

Zawsze podpis musi znajdować się na samym dokumencie, nie można podpisać np. koperty, w której testament się znajduje. Datę można zapisać na początku, na końcu lub w treści testamentu. Ważne jest, aby na podstawie daty możliwe było rozwianie wątpliwości, co do stanu poczytalności osoby piszącej testament (spadkodawcy) oraz ustalenia wzajemnego stosunku testamentów spisanych przez tą samą osobę. Tak, aby nie było wątpliwości, która wersja jest ostatnia i obowiązująca.

Wzory testamentów

Przytoczmy kilka konkretnych przykładów konkretnych testamentów, które trafiły do naszej kancelarii adwokackiej.

Wzory testamentów w formacie PDF można pobrać z naszej strony.

Przykład 1

Łódź, dnia 01.01.2001

Testament

Ja, Jan Kowalski, na wypadek śmierci cały swój majątek przekazują w całości mojej córce Annie Nowak.

Jan Kowalski

Przykład 2

Łódź, dnia 02.02.2002

Moja ostatnia wola

Ja, Jan Kowalski, na wypadek śmierci do spadku po mnie powołuję w 1/2 mojego syna Tadeusza Kowalskiego, w 1/4 mojego syna Zygmunta Kowalskiego i w 1/4 jego córkę Joannę Kowalską.

Jan Kowalski

Przykład 3

Łódź, 03.03.2003

Testament Jana Kowalskiego

Ja, Jan Kowalski, na wypadek śmierci cały majątek przekazuję mojej córce Annie Nowak i zobowiązuję ją do ustanowienia na rzecz mojej żony Jadwigi Kowalskiej dożywotniej i bezpłatnej służebności mieszkania znajdującego się w Łodzi, przy ul. Adwokackiej 17/2 z prawem do swobodnego korzystania ze wszystkich pomieszczeń.

Jan Kowalski

 

 

Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej