Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Wypadki przy pracy - statystyka


Przypomnijmy, że wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, do którego doszło w trakcie wykonywania zadań służbowych, którego efektem jest uraz ciała lub śmierć pracownika.

Według danych GUS w ubiegłym roku doszło w Polsce do 88,6 tys. wypadków przy pracy i była większa o 0,4% niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie wypadków przy pracy – wypadki śmiertelne wydarzyły się w 262 przypadkach (tj. o 5,4% mniej niż w 2013 r.), a wypadkom ciężkim uległo 520 osób (tj. o 3,3% mniej niż w 2013 r.). Wypadki przy pracy ze skutkiem lekkim przydarzyły się 87 860 osobom (wzrost o 0,5% w stosunku do 2013 r.). 
W 2014 r. wskaźnik wypadkowości (liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących) w Polsce wyniósł 7,53. W podziale terytorialnym najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach: dolnośląskim (9,91, wielkopolskim (9,53), warmińsko-mazurskim (9,44) i zachodniopomorskim (9,16. Najniższy w województwach: mazowieckim (5,39) i małopolskim (5,86). W województwie łódzkim wskaźnik ten wyniósł 7,26.
Najczęściej wypadkom ulegały osoby zatrudnione w przetwórstwie przemysłowym (28.620 poszkodowanych) oraz w handlu hurtowym i detalicznym oraz w warsztatach samochodowych (11.970 poszkodowanych), a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (10.003 poszkodowanych).
W skali całego kraju średnia liczba dni niezdolności do pracy na jednego poszkodowanego wyniosła 34,8 dnia. Najwięcej, bo aż 62,7 dni przypadło na jednego poszkodowanego w górnictwie oraz w budownictwie – 46,1 dnia. Podobnie w przetwórstwie przemysłowym – 43,7.
Wśród przyczyn wypadków przy pracy najczęściej wskazywane było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (59% przypadków), niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,6%), brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,5%). Najczęściej wypadki następowały podczas poruszania się poszkodowanego (34,7%), operowania przedmiotami (16,9%) oraz prac narzędziami ręcznymi (12,9%). Wśród wydarzeń powodujących urazy wyróżnić można:

  • zderzenie lub uderzenie w nieruchomy obiekt
  • zderzenie/uderzenie w obiekt ruchomy
  • kontakt bezpośredni z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym
  • obciążenie psychiczne lub fizyczne
  • uwięzienie lub zmiażdżenie

W wyniku wypadków przy pracy poszkodowani doznawali urazów kończyn górnych (44%), kończyn dolnych (34,1%) i głowy (9,5%).


Komentarze