Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Stwierdzenie nabycia spadku


Potwierdzenia prawa do spadku można dokonać na drodze sądowej bądź u notariusza. Niezależnie od sposobu dziedziczenia, na drodze dziedziczenia ustawowego lub na bazie testamentu, konieczne jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego prawo do spadku. Mamy tu dwie możliwości:

  • wystąpienie na drogę sądową z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku
  • zwrócenie się w tej sprawie do notariusza

Obecnie istnieje możliwość potwierdzenia prawa do spadku nie tylko w sądzie, ale również u notariusza. Wcześniej koniecznością było wystąpienie na drogę sądową. Teraz do sądu trzeba iść w sytuacji, gdy pomiędzy potencjalnymi spadkobiercami istnieje jakiś spór o spadek.

Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie

Aby załatwić sprawę w sądzie, trzeba udać się do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego i złozyć piemny wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku musi być podane imię, nazwisko, adres spadkodawcy (zmarłego) oraz dane potencjalnych spadkobierców. Do niosku trzeba dołączyć nastepujące załączniki:

  • akty stanu cywilnego ustawowych spadkobierców
  • akt zgonu spadkodawcy
  • testament, o ile takowy istnieje

W postępowaniu muszą brać udział wnioskodawca, czyli osoba która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Sąd bada, czy spadkodawca pozostawił testament i kto jest spadkobiercą, a także ustala w jakich częściach ułamkowych spadkobiercy odziedziczą majątek zmarłego. Podczas rozprawy, sąd pyta o innych potencjalnych spadkobierców, którzy nie zostali wskazani we wniosku. Takie oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli w trakcie postępowania wynikną jakieś inne osoby uprawnione do dziedziczenia, sąd zarządzi poszukiwania takich osób poprzez zamieszczenie w prasie odpowiednich ogłoszeń ze wskazaniem konieczności stawienia sie do sądu w ciągu 6 miesięcy. Jeśli dana osoba nie zgłosi się do sądu, sąd rozstrzyga sprawę bez uwzględniania jej jako spadkobiercy.

Po ustaleniu tych faktów, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Po uprawomocnieniu, spadkobierca może otrzymać odpis prawomocnego postanowienia i na tej podstawie rozporządzać majątkiem. Dopiero po otrzymaniu takiego postanowienia można sprzedać np. dom odziedziczony po rodzicach.

Jeśli w sprawie spadkowej nie ma żadnych problemów, cała sprawa będzie trwać kilka tygodni, ale jeśli krewni, spadkobiercy będą się spierać o majątek i sprawa jest zawiła, może się ciągnąć nawet kilka lat.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Możliwość potwierdzenia prawa do spadku w kancelarii notarialnej istnieje od marca 2009. Dzięki zmianie przepisów, akt poświadczający dziedziczenie może sporządzić każdy notariusz, bez względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Nie ma konieczności składania wniosku ani pism procesowych, całą sprawę można czasami załatwic nawet podczas jednej wizyty u notariusza, ale muszą się stawić wszystkie osoby, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, między nimi nie może być żadnych sporów co do podziału spadku. Postępowanie notarialne jest szybsze i łatwiejsze. U notariusza można uzyskać poświadczenie spadku wyłącznie dla spadków otwartych po 1 lipca 1984 r.

 

Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej