Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Zmiana w prawie spadkowym dotycząca spadku zagranicznego


 

Ważna zmiana prawa spadkowego dotycząca dziedziczenia po osobach przebywających za granicą. Od 17 sierpnia 2015, dziedziczenie po Polaku, który przebywał i zmarł na terenie innego kraju Unii Europejskiej odbywać się będzie na zasadach prawa kraju pobytu, a nie jak było do tej pory według prawa polskiego. Jeśli na przykład obywatel polski umrze w Niemczech o sprawach spadkowych zdecyduje prawo niemieckie. To prawo niemieckie w tej sytuacji stanowić będzie podstawę ustalenia kręgu spadkobierców, kolejności dziedziczenia, wysokości zachowku i wszystkich innych spraw związanych z dziedziczeniem. Nowe przepisy objęły wszystkie Państwa Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii.

 

Zmiana ta jest następstwem wejścia w życie nowych przepisów Parlamentu Europejskiego w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Po wejściu tych przepisów obowiązuje nowa zasada regulująca spadek zagraniczny, mówiąca że prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku po zmarłym jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Aby ustalić miejsce zwykłego pobytu, sąd zajmujący się sprawą spadkową dokona ogólnej oceny okoliczności życia zmarłego w okresie poprzedzającym jego śmierć i w chwili jego śmierci, uwzględniając wszystkie istotne elementy faktyczne, w szczególności czas trwania i regularność obecności zmarłego w danym państwie oraz warunki i powody tej obecności. Tak ustalone miejsce zwykłego pobytu powinno wykazywać ścisły i stabilny związek z danym państwem. Możliwe są wyjątki jeśli z okoliczności jasno wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż państwo pobytu z chwili śmierci. Wtedy prawem właściwym dla dziedziczenia będzie prawo tego innego państwa. Spadkobiercy mogą więc powoływać się na powyższy przepis.
Osoby, które chcą zagwarantować dziedziczenie po nich na zasadach prawa polskiego, mogą zastrzec taką decyzję w testamencie. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy może dokonać wyboru prawa kraju, wg którego mają dziedziczyć jego bliscy. Czy to będzie prawo kraju pobytu, czy prawo polskie. Wystarczy wskazać w testamencie, że żądamy, aby to właśnie prawo polskie zastosowano po naszej śmierci, niezależnie od miejsca, w którym zakończymy życie. Taki zapis gwarantuje zastosowanie polskich reguł prawa spadkowego.


Komentarze