Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Separacja


Co to jest separacja?

Orzeczenie separacji ma praktycznie takie same skutki jak orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Separacja podobnie jak rozwód zwalnia małżonków z obowiązków małżeńskich z wyłączeniem obowiązku alimentacyjnego oraz wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności. Celem separacji jest stworzenie pewnego rodzaju pola do przemyśleń i danie czasu na rozwiązanie konfliktów, które nie muszą skończyć się rozwodem.

W trakcie orzekania o separacji, podobnie jak w trakcie sprawy rozwodowej, sąd ustala czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ustala zanik więzi duchowej, fizycznej, gospodarczej. Nie bada jednakże czy rozkład pożycia ma charakter trwały. Podobnie jak w sprawach rozwodowych, sąd najpierw sprawdza czy orzeczenie separacji nie spowoduje, że ucierpi na tym dobro małoletnich dzieci lub orzeczenie separacji nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Konsekwencje separacji

Orzeczenie separacji nie rozwiązuje małżeństwa, tak jak ma to miejsce w przypadku rozwodu, ale niesie za sobą określone skutki prawne. Najważniejsze z nich to:

  • małżonkowie nie mogą zawrzeć innego małżeństwa
  • separacja nie zwalnia od obowiązku alimentacyjnego, a orzeczony przez sąd obowiązek płacenia alimentów przez małżonka nieuznanego za winnego nie wygasa po pięciu latach od orzeczenia separacji
  • małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności
  • separacja nie oznacza prawa do powrotu do poprzedniego nazwiska przez złożenie oświadczenia w urzędzie stanu cywilnego
  • na zgodne żądanie małżonków sąd znosi separację i ustają wszystkie jej skutki, z tym, że musi jednocześnie rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem
  • separacja nawet po upływie pewnego czasu nie przekształca się automatycznie w rozwiązanie małżeństwa.

Pozew o separację

Aby uzyskać orzeczenie o separacji należy podobnie jak przy rozwodzie złożyć pozew o separację. Kancelaria Adwokat Piech-Balicka Łódź przygotuje stosowny pozew o spearację i złoży go w stosownym sądzie okręgowym. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 042 633 45 45 w celu umówienia terminu porady prawnej w Kancelarii ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 lok. 2 w Łodzi.

 

Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej