Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Kwoty odszkodowań obowiązujące do 31 marca 2014


Do dnia 31 marca 2014 obowiązują następujące kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

  • 704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
  • 704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
  • 12.326 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
  • 12.326 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
  • 63.390 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
  • 31.695 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
  • 63.390 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12.326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania, przysługującego na każde z tych dzieci
  • 63.390 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12.326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
  • 12.326 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są rónocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty - każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
  • 31.695 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 12.326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania, przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Komentarze