Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Jak wyjść z długów? Porady dla dłużników


Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby z poważnymi problemami finansowymi. Są to osoby, które nie radzą sobie ze spłatą rat kredytowych, osoby które podpisały niekorzystne umowy z firmami pożyczkowymi lub osoby, które wpadły w problemy finansowe po utracie pracy, zdarzeniach losowych lub rozstaniu z małżonkiem. Niestety, najczęściej jest  tak, że osoby te przychodzą po poradę prawną będąc już w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wielu ich problemów można było uniknąć, działając wcześniej. Jest wiele rozwiązań pozwalających na ustabilizowanie sytuacji finansowej. Można doprowadzić do ugody z wierzycielem, unieważnić umowę zawierającą zakazane klauzule, można skonsolidować kredyty czy wreszcie doprowadzić do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 
 
 
Do napisania tego artykułu skłoniła nas nasilająca się w ostatnim czasie skala zjawiska. Mechanizm spirali zadłużenia nakręca się sam. Osoby zadłużone, chcąc podreperować budżet domowy, samodzielnie podejmują kroki i decydują się na kolejny kredyt gotówkowy lub kontaktują się z przedstawicielami oferującymi pożyczki gotówkowe tzw. chwilówki. Próbują spłacić jedno zadłużenie kolejną pożyczką i zwykle jeszcze bardziej komplikują swoją sytuację. 
 

Pożyczki pozabankowe tzw. chwilówki 

 
Największą zmorą są pożyczki gotówkowe zwane potocznie „chwilówkami”. Prasa pełna jest ogłoszeń oferujących kredyty gotówkowe bez zaświadczeń. Wszędzie napotykamy na ulotki firm pożyczkowych oferujących „kredyty bez BIK”. Internet zalewa nas „korzystnymi” ofertami natychmiastowej pożyczki. Banki oferują kolejne karty kredytowe dające pozory zamożności. Do zaciągnięcia takiej pożyczki nie jest konieczne zaświadczenie o zarobkach, sprawdzenie zdolności kredytowej, weryfikacja w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Wystarczy okazanie dowodu osobistego i wypełnienie wniosku kredytowego. Jednak nie ma nic za darmo i taka wygoda zwykle sporo kosztuje, o czym pożyczkobiorca dowiaduje się zwykle już po podpisaniu umowy. 
 

Umowy „chwilówek” zawierają klauzule niezgodne z prawem 

 
Pamiętajmy, że umowy oferowane przez firmy oferujące chwilówki mogą zawierać niekorzystne dla pożyczkobiorcy klauzule, ponadto często są one niezgodne z prawem. Niestety, spotykamy się z sytuacją, że klient pytany czy przed podpisaniem umowy ją czytał, odpowiedź jest przecząca. Przytoczymy standardowy dialog prawnika z klientem, który pojawia się praktycznie podczas każdego spotkania w sprawie zadłużenia: 
 
- Panie, czytał Pan umowę?
- Pani kochaniutka, nie czytałem, bo to takim małym druczkiem było. Co ja z tego rozumiem! 
 
Właśnie tym małym druczkiem najczęściej zapisane są niekorzystne dla pożyczkobiorców zobowiązania. Dlaczego nie wzbudza to nieufności? Dlaczego nie zapala się kontrolka, że może jednak tego nie podpisywać? 
 

Nie czytałeś umowy? Nie podpisuj! 

 
Zasada jest prosta i najlepiej ją sobie mocno wziąć do serca. Przed podpisaniem umowy koniecznie przeczytaj co ona zawiera. Jeśli nie rozumiesz wszystkiego co jest w niej zapisane, skonsultuj to z kimś. Zapytaj przedstawiciela co oznaczają poszczególne punkty i podchodź z nieufnością do jego odpowiedzi. Pamiętaj, że masz od czynienia z osobą doskonale znającą swoja ofertę pożyczki, przeszkoloną i przygotowaną na takie sytuacje. Lepiej dziesięć razy zapytać niż potem mocno żałować. Kto pyta, nie błądzi. Na pewno zadawane pytania nie są oznaką głupoty, raczej rozsądku. Jeśli nie uzyskasz wyczerpujących wyjaśnień, poproś go, żeby zostawił ci tekst umowy. Przeczytaj ją jeszcze raz na spokojnie, a najlepiej pokaż ją prawnikowi. 
 

Ugoda z wierzycielem, konsolidacja kredytów, wakacje kredytowe 

 
Jeśli masz problem z regularną spłatą rat kredytu lub kredytów zacznij od wizyty w banku. Pamiętaj, że bankom zależy na tym, żeby udzielone kredyty były spłacane. Dla nich problemy kredytobiorcy nie są korzystne, bo wiążą się z utratą klienta, koniecznością wszczęcia procedury windykacyjnej, ryzykiem nieściągalności dłużnika. Bank, tak samo jak ty, jest zainteresowany znalezieniem rozwiązania sytuacji. Zawsze można ponownie negocjować warunki kredytu i doprowadzić do ugody z bankiem. Można obniżyć wysokość miesięcznych rat np. przez wydłużenie okresu kredytowania. Można czasowo zawiesić spłatę rat do momentu odzyskania płynności finansowej lub np. znalezienia nowej pracy. Są to tzw. „wakacje kredytowe”. Można też połączyć kilka kredytów w jeden. Dzięki konsolidacji kredytów zamiast kilku osobnych rat dłużnik spłaca jedną ratę, zwykle w niższej wysokości, niż w suma poszczególnych rat pojedynczych kredytów. 
 

Porozumienie z firmą windykacyjną 

 
Może się zdarzyć, że wierzyciel nie mogąc samodzielnie ściągnąć zaległych płatności sprzedaje dług firmie windykacyjnej. Firmy windykacyjne dążą do najszybszego odzyskania pieniędzy od dłużnika. Trzeba pamiętać, że firmie windykacyjnej nie przysługują szerokie uprawnienia komornika sądowego, który działa na podstawie orzeczenia sądowego. Windykatorzy najczęściej kupują dług za cząstkę jego wartości, dlatego opłaca im się odzyskanie nawet części długu i skłonni są do pewnych ustępstw w zakresie spłaty zadłużenia. Bardzo często firmy windykacyjne skupują przeterminowane długi np. od operatorów telefonii komórkowej. Windykatorzy liczą na niewiedzę dłużników. Wysyłają dłużnikowi wezwania, przypomnienia i propozycje licząc na ugodowe załatwienie sprawy. 
 

Upadłość konsumencka

Wyjście z długów to poważny problem, szczególnie jeśli nie ma widoków na poprawę sytuacji finansowej, bo utraciło się pracę, uległo wypadkowi, utraciło możliwość wykonywania zawodu. Jeśli sytuacja staje się na tyle poważna, że nie ma już możliwości spłaty zobowiązań pozostaje ostatnia możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające na celu oddłużenie lub redukcję zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która stała się niewypłacalna. Ogłoszenie upadłości wiąże się z koniecznością przygotowania i złożenia wniosku o upadłość konsumencką, rozpatrzeniem takiego wniosku przez sąd i przeprowadzeniem postępowania upadłościowego poprzez ustalenie listy wierzycieli i opracowanie planu spłaty zadłużenia, a następnie umorzeniu pozostałych długów. 
 

Kredyt mogą brać osoby, które na to stać! 

 
Zawarcie kolejnej umowy kredytowej, gdy brakuje środków na pokrycie bieżących zobowiązań to  najgorsze z możliwych rozwiązań. Zaciąganie kolejnych zobowiązań, żeby pokryć bieżące raty kredytów z całą pewnością nie doprowadzi do likwidacji problemów finansowych. Wręcz przeciwnie, kłopoty się pogłębią i może być już bardzo trudno je rozwiązać.

 


Komentarze