Kancelaria Adwokacka Monika Piech-BalickaBezpieczeństwoZaufanieProfesjonalizmSzybkośćKompetencje
Zadzwoń do nas! 42 633 45 45 502 412 081
Napisz do nas

Cofnięcie pozwu o rozwód


Czy można cofnąć pozew o rozwód? 

Bywają sytuacje, w których nasi klienci decydują się na cofnięcie pozwu o rozwód. Zwykle dzieje się tak wtedy, gdy stosunki między małżonkami poprawiają się i chcą oni podjąć próbę ratowania małżeństwa. 
 
 
Cofnięcie pozwu o rozwód jest możliwe praktycznie w każdym momencie. Można cofnąć pozew nawet po wydaniu wyroku, aż do momentu uprawomocnienia się wyroku sądowego w pierwszej instancji. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach może to być trudne, a nawet niemożliwe. Wszystko zależy od etapu, na którym znajduje się postępowanie oraz od zgody drugiej strony. 
 

Cofnięcie pozwu rozwodowego przed rozprawą rozwodową 

Do rozpoczęcia rozprawy pozew można wycofać bez zgody drugiej strony. Reguluje to art. 203 Kodeksu Postępowania Cywilnego (k.p.c.). Wystarczy złożyć do sądu oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z krótkim uzasadnieniem. W uzasadnieniu cofnięcia pozwu rozwodowego należy wskazać swoje motywy. Może to być np. stwierdzenie, że w ostatnim okresie wasze stosunki poprawiły się, żona lub mąż zmienił postępowanie i w tych okolicznościach oboje nie chcecie już rozwodu. 
Trochę inaczej wygląda sytuacja, gdy strona pozwana otrzyma już pozew. Wtedy cofnięcie pozwu będzie skuteczne jeśli strona pozwana nie odpowie na pozew lub w odpowiedzi na pozew zażąda oddalenia pozwu. Jeśli w swojej odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany zażąda rozwodu – wtedy sąd będzie musiał przeprowadzić postępowanie rozwodowe i nie uwzględni cofnięcia pozwu. 
 

Wycofanie pozwu w trakcie postępowania rozwodowego 

Jeżeli wniosek o cofnięcie pozwu rozwodowego pojawi się w trakcie lub po pierwszej rozprawie, wtedy konieczna będzie zgoda drugiej strony. W takiej sytuacji sąd najczęściej kieruje sprawę do mediacji, podczas której małżonkowie będą się mogli dogadać i ustalić wspólne stanowisko. Jeśli po mediacji okaże się, że nadal z jednej ze stron jest chęć rozstania, sąd przeprowadzi postępowanie prowadzące do ustalenia, czy między małżonkami istnieje pożycie małżeńskie. 
 

Wycofanie pozwu po wydaniu wyroku rozwodowego 

Cofnięcie pozwu o rozwód jest możliwe również po wydaniu wyroku, ale przed jego uprawomocnieniem. Może się zdarzyć, że oboje małżonkowie się dogadają i złożą zgodne oświadczenia o chęci cofnięcia pozwu. Każdorazowo sąd ocenia takie oświadczenie pod kątem zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego. 
 

Skutki cofnięcia pozwu rozwodowego – zwrot opłaty za pozew 

Uwzględnione cofnięcie pozwu o rozwód skutkuje umorzeniem postępowania lub w dalszym etapie uchyleniem wyroku rozwodowego. Jeśli pozew będzie cofnięty w I instancji, sąd zwraca całą opłatę sądową. Jeśli cofnięcie następuję w II instancji sąd zwraca połowę opłaty za apelację.
 
Zapraszam na konsultacje
adw. Monika Piech-Balicka
 
 
 
Autor: adw. Monika Piech-Balicka
Adwokat od 2004 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Założycielka i właścicielka Kancelarii Adwokackiej Moniki Piech-Balickiej